Information!


GDPR-lagen

Den nya lagen träder i kraft den 25 Maj 2018 i samtliga EU-länder.

General Data Protection Regulation eller allmänna dataskyddsförordningen som den heter på svenska ersätter PUL (personuppgiftslagen) lagen i sverige.

Den nya lagen är ett skydd för DINA  privata uppgifter.

Hittills har alla företag har kunnat samla in information som namn, e-post, telefonnr mm för att sedan sälja den vidare, vilket nu ej är möjligt utan ert samtycke.

Det har varit näst intill omöjligt att ta reda på vilken information och vem som samlat informationen.

Än svårare har det varit att ta bort den möjligheten.

Detta är något som sker via nätet, sociala medier, appar, andra tjänster mm.

Företagare är nu skyldiga att informera er om denna lagen och hur jag i detta fallet kommer att arbeta för att följa den.

Personuppgifter i tex Boka direkt, där ni lämnat namn och e-mail samt telefonnr sparat. Det är endast jag som kommer åt dessa uppgifter och jag använder dem endast för att nå ut till er med erbjudanden och ev ändringar i era bokningar, tex sjukdom eller vård av barn.

Vad gäller journaler så slutar jag att föra dem från och med 25 Maj 2018.

Vill Ni av någon anledning ej finnas med på denna lista så meddela mig  så plockas ni bort från listan inom rimlig tid.

Ni kan när ni vill be att få ta del av de som är lagrat, samt få det raderat innom rimlig tid.

Jag hoppas ni skall känna er trygg i att era uppgifter som jag nämnt ovan kommer användas i det syfte jag nämnt.

Jag hoppas också att ni även i fortsättningen vill ta del av mina erbjudanden.

RM Kliniken / Rose-Marie & Britts kroppsvård/ Britt